asyl, ateism, att lämna islam, islam

Domstolen tror på mig, men Sverige ska utvisa mig ändå

Den 2 april 2019 fick jag avslag på min asylansökan av migrationsdomstolen i Stockholm. Domstolen tror på att jag är ateist och att jag har varit det sedan 2016, men tycker att jag kan leva i Afghanistan ändå. En nämndeman ville att jag skulle få skydd i Sverige, men det räcker inte.

Sverige ska alltså utvisa mig till ett land där jag enligt lagen kan få dödsstraff för det jag har gjort – att lämna islam.

Så här står det i domen om min ateism:

Vid en sammantagen bedömning av det som kommit fram i målet finner migrationsdomstolen att A har gjort sannolikt att han är ateist och att han hyser de åsikter om islam som han gör gällande i målet, samt att han i Sverige har gett uttryck för dem både via media och inför personer i sin omgivning.

Det är skönt att de tror på mig, för jag har en stark ateistisk övertygelse som jag har uttryckt öppet i mer än två år. Under den muntliga förhandlingen i domstolen gjorde jag verkligen mitt bästa för att förklara mina innersta tankar och min process från muslim till ateist. Tyvärr tycker domstolen att jag kan leva i Afghanistan ändå och att det inte kommer att vara farligt för mig.

Men det enda sättet att överleva som ateist i Afghanistan är att dölja sin identitet och låtsas vara muslim. Att kritisera islam, koranen eller profeten Mohammed är livsfarligt. Här i Sverige gör jag det hela tiden, både på nätet och med kompisar. Jag har förlorat vänner och hamnat i konflikter på grund av det. Jag har ibland svårt att kontrollera mina impulser, och då kommer mina innersta tankar fram. Ibland blir jag upprörd när jag diskuterar islam, för jag avskyr den religion som har skadat mig och många andra människor. Det skulle vara helt omöjligt för mig att vara mig själv i Afghanistan. Samhället tvingar människor att vara muslimer. Jag vet att jag skulle möta människor som tvingar mig att be eller fasta. Men jag är inte en person som låter mig kuvas. Det skulle kännas som en kränkning mot min personliga integritet att låtsas vara muslim.

Om jag bodde i Afghanistan är jag säker på att vänner, grannar och bekanta förr eller senare skulle förstå att jag är ateist. De skulle se att jag inte utövar religionen och eftersom jag varit i Väst skulle de vara extra misstänksamma mot mig. Så fort någon där vet, så är risken stor att jag blir hotad, straffad – eller i värsta fall dödad. 

Allt det här berättade jag på den muntliga förhandlingen i domstolen. Flera personer har skrivit vittnesmål till domstolen om olika händelser och om hur jag är.  

Ändå skrev domstolen:

Sammanfattningsvis anser migrationsdomstolen att A, varken genom den skriftliga bevisningen eller genom sina muntliga uppgifter, har förmått göra sannolikt att han vid ett återvändande till hemlandet riskerar att utsättas för förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling. A uppfyller därför inte förutsättningarna för att få skydd i Sverige.

Jag förstår faktiskt inte hur de tänker. Ingen människa ska utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling, och det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna att utvisa någon till ett land där personen riskerar det. Hur kan det vara okej att utvisa en ateist till ett land där det är dödsstraff på att lämna islam?   

Sverige kan inte heller tvinga mig att dölja min ateism. Men under den muntliga förhandlingen i domstolen sa Migrationsverkets representant att jag kunde ”hålla låg profil” i Afghanistan. Domstolen verkade lyssna mer på det än allt jag berättade om mitt liv.

Eftersom jag har levt öppen som ateist i snart tre år här i Sverige betyder domen från migrationsdomstolen att jag skulle behöva gömma min identitet och låtsas vara muslim för att överleva i Afghanistan. Det är också fel, för så här skriver UNHCR:

Religiös tro, identitet och livsstil kan anses vara så fundamentala för den mänskliga identiteten att man inte kan tvinga någon att dölja, ändra eller ta avstånd från sin tro i syfte att undgå förföljelse.

Jag kommer aldrig att ge upp min kamp för att få leva i frihet och för att mina mänskliga rättigheter ska respekteras!

SEE ALSO: English translation of this text